4 emoce, které nám berou nejvíce sil a energie

První emoce je strach. 

Strach z toho, co bude dál, nejistota, absence půdy pod nohama. Je to velmi vyčerpávající pocit, když nevíme, jak žít dál a ještě hůř, když celá společnost jede v módu nejistoty.

Jak překonat strach? Nejdřív pochopit, co přesně nás straší. Pak se podívat na to, čí je ten strach, jestli je náš nebo jsme ho převzali od našich rodičů, našeho okolí nebo z celkového informačního pozadí (zpráv, sociálních sítí). Pak se podívat pozorně, jestli ten strach je reálný nebo je jen v naší hlavě. Pokud je reálný, napsat několik bodů, které by pomohli vytvořit pojistku pro případ, kdyby něco a tím ten strach zmenšit.

Druhá emoce je stud. 

Stud je pocitem viny z vlastního selhání a toho, že jsme udělali něco, co neodpovídá pravidlům. Je to absence sebepřijetí a pocit vnitřní viny. Pro zbavení se pocitu studu pomůže vše, co je směřováno na zvednutí sebehodnocení, nalezení uvnitř sebe opěrného bodu a vnímaní sebe sama jako jedinečného tvora.

Třetí emoce je podceňování sebe sama a nepochopení své hodnoty.

S touto emocí se často setkávají ženy, když si začínají myslet, že svět je hodnotí buď za to, jak vypadají anebo za výsledky jejich práce a produktivitu. Ani to – ani to není pravda. Ani zevnějšek ani produktivita nejsou hlavní hodnotou ženy. Hlavní hodnotou je její vnitřní emoční stav – pokud je v klidu, naplněná, v radosti, štěstí a celý její vnitřní svět kvete, celý Vesmír se k ní otočí čelem. Taková žena k sobě bude přitahovat to, co má v sobě – radost, hojnost, zdraví, klid a spokojenost.

A poslední emoce je nedůvěra. 

Když nedůvěřujeme světu, žijeme v permanentním napětí, pohotovosti, nemůžeme získat od života to, co potřebujeme. Napětí nás drží v módu přežití, a vše co budeme dostávat, bude odpovídat naši úrovni přežití. Pokud se chceme přemístit na úroveň hojnosti, musíme se stát kanálem pro živou energii života, otevřít se životu a dovolit Vesmíru, aby naplnil naši vnitřní nádobu jen nejlepším a až po okraj.

Poznáváte sami sebe v něčem? Co z popsaného výše Vás nejvíc vyčerpává? Jak to budete měnit?

Komentáře

Přidat komentář