Čemu věnovat pozornost – rozvoji svých slabých nebo silných stránek?

Když jsem se učila ve škole pro naši paní učitelku a stejně tak i pro mé rodiče bylo důležité, abych ovládala všechny předměty.

Jako každému dítěti mi něco šlo lépe a něco hůř. Pamatuji, jak jsem byla nadšena z geografie, jak se mi líbila angličtina, a jak moc jsem se nudila na hodinách historie nebo fyziky. Také si pamatuji, s jakou radostí jsem dělala domácí úkoly z těch předmětů, které se mi líbily, a jak moc jsem se trápila tím, že se musím učit něco, co mě vůbec nezajímá.

Teď v dospělosti přemýšlím o tomto principu ve smyslu toho, čemu mám věnovat pozornost – rozvoji svých slabých stránek nebo silných? Vím, že něco dělám moc ráda, ráda u toho trávím hodiny a nepozoruji čas, jsem v proudu a radosti. A něco prostě dělat musím a to mi jde těžko, pomalu a strašně moc mě to vyčerpává.

Nedávno jsem slyšela takovou metaforu – když rozvíjíme své slabé stránky, je to jako investice do projektu, kde investujete 100 a získáváte 200. Určitý smysl to má, protože se jedná o rozvoj a stejně budete v plusu.

Ale když rozvíjíme své silné stránky, je to jako investice do projektu, kam dáváte 100 a získáváte 10000. Je to něco, co dává výsledek úplně jiné kvality.

Kdybychom mluvili o investicích v podnikání – do kterého projektu byste raději investovali? Do toho druhého, že?

A když přemýšlím o tom, že můj čas je omezen, nemůžu stihnout všechno, musím vybírat, čemu budu věnovat svůj čas a pozornost, přirozeně mě napadá přemýšlet o tom, v čem jsou moje silné stránky, čemu bych se věnovat měla a v čem bych se měla zlepšovat, aby ten výsledek kompenzoval čas mého života, který jsem do toho investovala. A co bych naopak mohla delegovat dalším lidem, nejlépe takovým, kteří to udělají lépe než já.

A co Vy? Znáte své silné a slabé stránky? Jakou máte strategii? Věnujete rozvoj svých silných stránek nebo svých slabých? Využíváte pomoc dalších lidí v tom, v čem nejste úplně efektivní? Co si o tom všem vůbec myslíte?

Komentáře

Přidat komentář