Jak přestat odkládat věci na potom

Je mi jasné, že problém odsunování věcí na někdy potom trápí hodně lidí. Ani já nejsem žádnou výjimkou a někdy se do téhle pasti chytím.

Mám ale metodu, která mi pomáhá se tomu vyhnout, anebo když už k tomu dojde, včas se vzpamatovat a navrátit se k obvyklému rytmu. Díky této metodě si stále držím svůj životní kurs.

Určitý soubor jednání přivádí člověka k určitým výsledkům.

Jako každý jiný i já mám své vidění života a mám také scénář, podle kterého při svém jednání postupuji. Vytvořila jsem si ho na základě svých přání a představ o životě.

Abych svůj scénář realizovala, musím jednat určitým způsobem. Když toto jednání postupně realizuji, přibližuji se svému inspirujícímu ideálnímu vidění života. Jestliže ho nerealizuji, svému vidění života se vzdaluji.

Pokaždé, když se mi chce něco odložit, mám možnost volby – buď zvolit svůj sen, anebo zůstat v tom bodě, ve kterém jsem dneska. Vybírám si pohyb vpřed.

Odkládání totiž něco stojí. Co odkládáním ztrácím?

Když se rozhoduji, pokaždé je to volba mezi lepším životem, který je pro mě inspirací, a životem, který žiji dnes. Jestliže si tohle uvědomím, vědomě si vyberu pohyb vpřed ke svému snu a k lepší verzi sebe sama.

Každé rozhodování je v podstatě volbou. Sníst nebo nesníst moučník — cenou moučníku je pocit, který si zvolím – já plná energie, nebo já unavená, já hezká a štíhlá, anebo já nic moc. Totéž platí u rozhodnutí, zda půjdu nebo nepůjdu cvičit.

Je to vlastně otázka, kterou z verzí svého života si vyberu. Číst přínosnou knihu, nebo se dívat na nějaký zábavný pořad, dát průchod svému podráždění, nebo se ovládnout, jít spát, anebo surfovat na sociálních sítích…

V každém z nás jsou dvě síly — jedna nás táhne kupředu, k lepší verzi života, ta druhá nás táhne zpět. Každé rozhodování je volbou mezi nimi – kterou z nich posílíte, které budete držet palce, která z nich nakonec vyhraje.

Až zase budete chtít něco odložit, zamyslete se nad tím, jakou cenu za svoji volbu zaplatíte.

Komentáře

Přidat komentář