Jak přitáhnout do života nové možnosti

Chci se s vámi podělit o jednu větu, která je velkou pomocí při zvyšování osobních standardů a v důsledku toho i při přemístění na vyšší úroveň reality.

Už víte, že aby člověk žil lepším životem, musí zvyšovat své standardy – dovolovat si všechno co nejlepší – nejlepší jídlo, nejlepší vztahy, nejlepší místa, kde tráví své volno, nejlepší myšlenky a tak dále.

Problém tkví v tom, že mozek si zvykne na určité normy, na to, jak věci mají být.

A když pak něco měníme, třeba i k lepšímu, mozek to vnímá jako stres, jako potenciální nebezpečí a dělá všechno pro to, aby nás vrátil do starých kolejí, do už navyklé reality.

Existuje věta, která je velmi nápomocná v práci s novými neuronovými spojeními a upevňuje je, když to lepší je pro nás nekomfortní. Je to věta „Jen klid, tohle je nová úroveň mojí normy.“

Jejím opakováním dáváte mozku signál, že za prvé, nic hrozného nebo nebezpečného se neděje a za druhé, že tohle je pro vás teď normální a je třeba si na to zvyknout.

Budete-li s touto větou pracovat stále a postupně zvyšovat své standardy, můžete se během velmi krátké doby dostat na novou životní úroveň, protože přebudujete své filtry vnímání reality, aby odpovídaly vaší nové normě.

Co je na tom nejvíce překvapivé je skutečnost, že v ten okamžik jakoby se přebudoval celý svět, aby odpovídal našim novým standardům.

To je to, čemu mnoho lidí říká „zázrak“ anebo „šťastná náhoda“. Ve skutečnosti je to obyčejná fyzika lidského organismu, kterou je jenom třeba umět správně používat.

Začínáme jednoduše vidět to, co jsme dříve neviděli. Veškeré možnosti a jejich varianty už jsou zde, v prostoru kolem, problémem jе jenom náš filtr, který ony možnosti nepropouští do naší reality.

Zvyšujte své standardy, úroveň své nové normy, dovolujte sami sobě to nejlepší z toho, co můžete a uvidíte, jak vám svět začíná nabízet stále nové a nové možnosti. Přeji vám hodně štěstí! 

Komentáře

Přidat komentář