Zrcadlo Vašich silných a slabých stránek

Nedávno jsem procházela školením v oblasti financí a seberealizace. Jedním z úkolů bylo položit několika lidem ve svém okolí dvě otázky:

1. Co dělám dobře a měla bych toho dělat více.
2. Co nedělám moc dobře a čeho bych měla dělat méně.

Přistoupila jsem k úkolu se vší zodpovědností a ptala se lidí, s nimiž jsem nejčastěji ve styku v různých pracovních či životních oblastech, to jest lidí, kteří mě nahlížejí z relativně různých stran. Jejich odpovědi my pomohly zjistit o sobě mnoho nového, jakkoli by si člověk zprvu mohl myslet, že tohle je přeci jasné – vždyť kdo mě zná lépe nežli já sama?

Ukázalo se, že mám zcela konkrétní vlastnosti a dovednosti, které musím ještě více rozvíjet a věnovat jim víc pozornosti.

Když jsem získané odpovědi spojila se svými vnitřními pocity, zjistila jsem, že věci, které zahrnuji pod pojem „hobby“ a pod tlakem současného časového rozvrhu je často odsunuji na potom, jsou mými silnými stránkami. Jsou to takové ty drobné brilianty, kterých se lidem nedostává. Jsou to věci, které mi otevírají velké perspektivy.

Odpovědi lidí a moje vnitřní analýza mi pomohly vytvořit životní plán a začít věnovat víc času svým novým prioritám — oblíbeným hobby, která jsem odkládala. Musím říci, že během několika dní jsem vykonala spoustu nových kroků a radost z pohybu tímto směrem mě úplně zaplavuje. Je to nový zdroj energie, nový důvod každodenního ranního probuzení, neboli jak by řekli Japonci, je to mé „Ikigai“.

Chcete-li nově nahlédnout otázky seberealizace, položte ty dvě otázky lidem kolem sebe. Nejlépe, budou-li alespoň tři a ne tací, kteří vždycky vědí lépe než vy, jak byste měli žít. Čím více nezaujatých odpovědí získáte, tím jasnější obraz dostanete.

Chci vás rovnou upozornit, že musíte k odpovědím přistupovat patřičně skepticky, zvláště u lidí, kteří na sto procent vědí lépe než vy, jak máte žít.

Odpovědi berte jako zrcadlo svých silných a slabých stránek. Zamyslete se nad tím, nakolik mají vaše silné stránky možnost se projevovat a nakolik jsou pro vás zajímavé. Stejně tak si položte otázku, jak moc důležité jsou pro vás ty slabší stránky a zda se jim skutečně můžete věnovat méně, protože kromě ztráty času a energie vám tyto aktivity nic nepřinášejí.

Komentáře

Přidat komentář